Algemene voorwaarden

Algemeen : Alle voorwaarden dienen zorgvuldig door de consument gelezen te worden alvorens een bestelling te plaatsen. Wanneer de klant een bestelling plaatst aanvaardt hij tevens onze verkoopsvoorwaarden.

Bestelling : het bestellen van artikelen gebeurt door gebruik te maken van het winkelmandje. Na invoer van al uw gegevens gaat u "verder" waardoor uw bestelling ons wordt toegezonden. U ontvangt steeds een e-mail om uw bestelling te bevestigen.

Prijzen : al onze prijzen zijn EXCLUSIEF BTW . Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Kortingen zijn verrekend in de vermelde prijs, tenzij een uitdrukkelijke andere vermelding.

Betaling : Al onze facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer van Dhondt Hobby Products bij KBC : 466-6134411-45, IBAN : BE44 4666 1344 1145. BIC code : KREDBEBB of contant bij afhaling van de goederen.

De goederen blijven eigendom van de Dhondt Hobby Products tot de volledige som ontvangen is. De facturen zijn hetzij contant, hetzijn binnen de 30 dagen betaalbaar (na overleg).

Afbeeldingen : de foto's op de website/webshop zijn niet op ware grootte maar zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Afwijkingen in kleur en vorm geven geen enkel recht op schadevergoeding, omruiling, terugbetaling of annulatie wat betreft bestelde producten.

Eigendomsoverdracht : alle foto's, tekst en informatie op de webshop van Dhondt Hobby Products blijft uitdrukkelijk eigendom van Dhondt Hobby Products en mag zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd, gepubliceerd of gereproduceerd worden !

Geschillen : alle klachten dienen op straffe van verval bij aangetekend schrijven te worden ingediend binnen de acht dagen na levering.  Indien een klacht onder de partijen of in recht wordt erkend, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van onze zetel bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle partijen aanvaarden het electronisch bewijs van hun professionele relatie zoals e-mailverkeer en back-up.