Levering en verzendkosten

Levering : nieuwe klanten : de verzending gebeurt enkel na ontvangst van de volledige verkoopsom.

                 : bestaand/actief cliënteel geniet een betalingstermijn van 30 dagen factuurdatum.

De zendingen gebeuren steeds voor rekening en risico van de koper.

Verzendingskosten : de verzendkosten zijn volgens de gangbare tarieven van GLS.

Terugname van goederen : Bij toezending via transport GLS kan enkel binnen de 8 dagen na verzending gewezen worden op gebreken die te wijten zijn aan fabricagefouten. Mits voorafgaand akkoord kunnen de beschadigde goederen omgeruild worden. De koper dient de artikelen, na akkoord, voor eigen rekening terug te bezorgen aan Dhondt Hobby Products vooraleer kan overgegaan worden tot omruiling/vervanging.

Beschadiging tijdens transport : beschadiging van pakketten tijdens het transport zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper en moeten bij ontvangst aan de transporteur gemeld worden.